DeMeijerij • Didam • Contact

Voorwaarden

Algemene voorwaarden DeMeijerij
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de huurovereenkomst van de genoemde verhuurartikelen, welke is gesloten tussen verhuurder DeMeijerij en de huurder.

1. Legitimatie
De huurder is verplicht zich te legitimeren, wanneer de verhuurder hierom vraagt.

2. Huurprijs
De huurprijs voor de genoemde verhuurartikelen (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) dient voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Betaling dient via een overboeking of contact te geschieden. Betalingsvorm is in overleg. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Pinnen is niet mogelijk.

3. Borgbedrag
De huurder betaalt bij de bestelling van een verhuurartikel een borgbedrag. Dit bedrag wordt, nadat het artikel op de afgesproken tijd onbeschadigd is teruggebracht, binnen 2 werkdagen weer teruggeboekt naar de bankrekening van de huurder.

4. Huurperiode
De huurperiode staat vermeld in de huurovereenkomst tussen verhuurder en de huurder. Indien de datum en of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, ter hoogte van 100% van het in de huurovereenkomst vermelde huurbedrag. Bij te vroeg terug bezorgen moet er toch de volledige huursom worden betaald.

5. Huurperiode verlengen
De huurder kan in overleg met de verhuurder de huurtermijn verlengen, tenzij het gehuurde artikel al is verhuurd aan een andere huurder.

6. Ophalen en retourneren
De huurder dient zelf het gehuurde artikel op te halen en is tevens zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van het gehuurde artikel.

7. Beperking gebruik
Het is niet toegestaan de gehuurde artikelen aan derden te verhuren.
De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde object aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of een andere wijze van bewerken van de gehuurde artikel(en) is niet toegestaan. Bij opzettelijk bewerken, op welke wijze dan ook, is de verhuurder gerechtigd de borg in zijn geheel of een deel daarvan in te houden.

8. Privacy
DeMeijerij, gevestigd aan Lichtenhorststraat 7, 6942 GS Didam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
DeMeijerij, verhuur Sarah-, Abrahampoppen, feestborden en accessoires
www.DeMeijerij.net
info@DeMeijerij.net
Lichtenhorststraat 7, 6942 GS Didam
Tel.: +31 623636767
KvK: 69665664

Persoonsgegevens die wij verwerken
DeMeijerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bestelling via onze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@demeijerij.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DeMeijerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • DeMeijerij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • DeMeijerij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DeMeijerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DeMeijerij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DeMeijerij gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Middels de analytische cookies worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag op onze website verzameld. Hierdoor kunnen wij onze website en dienstverlening optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DeMeijerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@demeijerij.net